1091242663_269976

1091242663_269976

———————————————-

باسلام و وقت بخیر
توضیحات بنده در خصوص تدریس این بخش

در تدریس دروان شکل را حول نقطه مورد نظر که اینجا محور جای سی دی هست دوران می دهیم چرخش شکل را در ۴ حالت ۹۰ و ۱۸۰ و ۲۷۰ و ۳۶۰ درجه مشاهده می کنیم ابتدا cd را با ماژیک به ۴ ربع مساوی به صورت نقطه چینی تقسیم می کنیم و اشاره می کنیم که یک دایره به ۳۶۰ درجه تقسیم می شود که هر ربع آن ۹۰ درجه می شود شکل مورد نظر را بر روی یک نقطه چین می کشیم و با چرخش سی دی بچه ها به عینه دوارن این اشکال را در چرخش های مختلف می بینند و پس از اتمام کار به این نکته خواهند رسید که اگر شکلی را به اندازه ۱۸۰ درجه دوران دهند و مثل خودش منطبق شود دارای تقارن مرکزی و مرکز تقارن و اگر تمام اشکال را ۳۶۰ درجه دوران دهند دوباره روی شکل اولیه منطبق می شود .

پاسخی بگذارید