🔴 یادی از شهیدان شهر قدس (قلعه حسن خان) 🔹به‌یاد شهیدان و…

🔴 یادی از شهیدان شهر قدس (قلعه حسن خان)
🔹به‌یاد شهیدان و شورآفرینانی که در برابر دشنه و شمشیر شیخ ایستادند.
🔹به یاد حسین و حسن و جواد و حیدر و رضا و نوید و امید و سایر نقش‌آفرینانی که سینه‌هاشان را در برابر گلوله‌ها سپر کردند و فصلی نودر دفتر قیام گشودند.

پاسخی بگذارید