🔴 رانند کُرد توی برف و سرما گیر کرده و داره زنجیر چرخ…

🔴 رانند کُرد توی برف و سرما گیر کرده و داره زنجیر چرخ میبنده و دستاش یخ زده اونوقت خبرنگار فرصت طلب صداوسیما میره طرفش برای مصاحبه.

🔹راننده هم خوب گذاشت تو دامنش و یه کم دیگه خبرنگار اصرار می کرد میکرفن رو کرده بود توی حلقش😂

🔹خبرنگار میگه کمکت کنم که خانمش میگه پلیس راه یکنفر توی جاده نیست

پاسخی بگذارید