🔖با توجه ب سؤالات مکرر شما عزیزان حقوق دی ماه با احکام…

🔖با توجه ب سؤالات مکرر شما عزیزان حقوق دی ماه با احکام جدید پرداخت خواهد شد.

⁉️فعلاً هم با توجه به دستور صدور احکام آزمون منتفی اما لغو نشده است.

✅درمورد همکارانی که بعد از مهر ماه مشمول رتبه شده اند مکاتباتی با وزارتخانه انجام شده که در صورت حصول اطمینان در این کانال اطلاع رسانی خواهد شد.
➖➖➖➖➖➖
🌐کارگزینی آموزش و پرورش
🆔 @KARGOZINIAP

پاسخی بگذارید