◍⃟🌬◍⃟🌬 صبح زیبایی دیگر ، برکتی دیگر و فرصت دیگری برای…

◍⃟🌬◍⃟🌬
صبح زیبایی دیگر ، برکتی دیگر
و فرصت دیگری برای زندگی

به هر نفس به عنوان
یک هدیه از طرف خدا نگاه کن

روزتان زببا
   🎭•

———————————————-

به سراغم اگر میایی پشت هیچستانم
چه آدرس سر راستی!!!

———————————————-

🙏بهترین مکان

———————————————-

شاید
برای تنهایی خوب باشه
هیچستان از پوچی میاد
دل سیاه می شه
لبخند یخ می زنه
زندگی بی معنی

———————————————-

همه هیچ

———————————————-

همه هیچ
و حس تلخ زیادی بودن
یه مرد شاید نتونه درک کنه اینو

پاسخی بگذارید