◍⃟?◍⃟? صبح زیبایی دیگر ، برکتی دیگر و فرصت دیگری برای…

◍⃟?◍⃟?
صبح زیبایی دیگر ، برکتی دیگر
و فرصت دیگری برای زندگی

به هر نفس به عنوان
یک هدیه از طرف خدا نگاه کن

روزتان زببا
   ?•

———————————————-

به سراغم اگر میایی پشت هیچستانم
چه آدرس سر راستی!!!

———————————————-

?بهترین مکان

———————————————-

شاید
برای تنهایی خوب باشه
هیچستان از پوچی میاد
دل سیاه می شه
لبخند یخ می زنه
زندگی بی معنی

———————————————-

همه هیچ

———————————————-

همه هیچ
و حس تلخ زیادی بودن
یه مرد شاید نتونه درک کنه اینو

دیدگاهتان را بنویسید