#یک_جرعه_کتاب 📚 زخم‌هایی که از درون بر سعادت ما وارد…

#یک_جرعه_کتاب 📚

زخم‌هایی که از درون بر سعادت ما وارد میشود بسیار عمیق‌تر از زخم‌هایی‌ست که از بیرون می‌رسند. این واقعیتی آشکار و انکارناپذیر است که عنصر اساسی برای خوشیِ انسان، و درواقع برای همهٔ نحوهٔ زندگی او، آن چیزی است که در خود اوست یا در وجودش جریان دارد.

زیرا سرچشمهٔ مستقیم خرسندی یا ناخرسندی عمیق که نخست از احساس، خواست و‌ تفکر او حاصل میگردد، در اینجاست. حال آنکه هرآنچه بیرون از اوست فقط غیر مستقیم بر او اثر می‌گذارد.

به این علت، وقایع یا روابط بیرونیِ یکسان بر هرکس تأثیری کاملاً متفاوت دارند و آدمیان حتی در محیطی یکسان، در جهان‌های متفاوتی زندگی می‌کنند.

✍🏽 #آرتور_شوپنهاور
📕 در باب حکمت زندگی

پاسخی بگذارید