یه موضوع جالب برای جابر ابن حیان میخواستم

یه موضوع جالب برای جابر ابن حیان میخواستم

———————————————-

چرا قورمه سبزی هرچه بیشتر بمونه خوشمزه تر می شه 😄😊 هم جالب هم خوشمزه

———————————————-

موضوع فقط برای علوم نیست می توانددرزمینه درس های دیگر هم باشد

———————————————-

😂😂😂

پاسخی بگذارید