چرا با این که این کاخ بیست ستون دارد به ان چهلستون میگویند

چرا با این که این کاخ بیست ستون دارد به ان چهلستون میگویند

———————————————-

سلام.چون عکس ستون هاداخل اب می افتد باهم میشه چهل ستون

———————————————-

خیلی خیلی متشکرم

———————————————-

به خاطر اینکه تصویر ببست ستون در آب می افتد و جمعا می شود چهل ستون

پاسخی بگذارید