نامه یک مدیر مدرسه در آلمان به والدین در آستانه امتحانات…

نامه یک مدیر مدرسه در آلمان به والدین در آستانه امتحانات !

والدین عزیز

امتحانات فرزندان شما نزدیک است . می دانم که همه شما امیدوارید که بچه شما از عهده آنها به خوبی برآید . اما لطفا به این فکر کنید که از بین دانش آموزان در امتحان هنرمندی وجود دارد که نباید لزوما چیزی از ریاضی بداند . یا یک کارآفرینی وجود دارد که تاریخ ادبیات انگلیسی برای او اهمیتی ندارد. یا یک موسیقی دان که نمره شیمی برای او اهمیتی ندارد !

اگر فرزند شما نمره خوبی کسب کند ، که چه عالیست ! اگر نه ، لطفا اعتماد به نفس و کرامت را از او نگیرید . به فرزندتان بگوئید که مشکلی نیست این تنها یک امتحان است . فرزند شما برای چیزهای بزرگتری ساخته شده است به او بگوئید که به او عشق می ورزید و او را بخاطر نمراتش سرزنش نمی کنید…

خواهید دید که فرزند شما دنیا را فتح می کند . تنها یک امتحان یا یک نمره بد استعداد او را از او نمی گیرد . لطفا اینطور تصور نکنید که تنها پزشکان و مهندسان خوشبخت ترین انسان های روی زمین هستند…

با درود
مدیر مدرسه

پاسخی بگذارید