من میگم سوال درسی دارم شما میگی سبزی و هویج هم هست توش😒😒

من میگم سوال درسی دارم شما میگی سبزی و هویج هم هست توش😒😒

———————————————-

بفرمائید
سوالتون رو

———————————————-

نمیخوام دیگه شقایق خانم کمکم میکنن

———————————————-

الهی به خدا والله

———————————————-

بازاین حرف زد

پاسخی بگذارید