من امروز از یک دکتر زمین شناس پرسیدم جوابم این بود کار…

من امروز از یک دکتر زمین شناس پرسیدم جوابم این بود کار کار خود آمریکاس با کمک عربستان و اون یکی

———————————————-

مثلث برمودا از زمانی که عربستان اسم و رسمی نداشت وجود داشته

———————————————-

نه متوجه حرفم نشدین منظورشون این بود که کار دشمنامونه

———————————————-

مثلث برمودا چه ربطی به ایران داره😁

اگه خلیج فارس بود شاید

پاسخی بگذارید