ص ص غ ص تغییرنمیکند مقسوم علیه ۹۰ ۳ ب ج ب الف

ص ص غ ص
تغییرنمیکند مقسوم علیه ۹۰ ۳
ب ج ب الف

———————————————-

تو سوال ۱

———————————————-

اها غ هست من خارج قسمت رو باقی مانده دیدم شرمنده

———————————————-

خواهش می کنم
ممنون ک جوابگو بودید

پاسخی بگذارید