شب همگی بخیر

شب همگی بخیر

———————————————-

سلام.. پس سوال چی بود؟

———————————————-

دیگ نمیخواد یاد گرفتم

———————————————-

خب چی بود

———————————————-

ریاضی

———————————————-

بفرمایین.

پاسخی بگذارید