سوال میگه که : با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی…

سوال میگه که : با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی شهید بنویسید . از علامت نگارشی مناسب هم استفاده کنید
عشق _ زندگی _ حماسه _ صداقت _‌ سنگر _ سرنوشت ساز

———————————————-

شما ششمی؟

———————————————-

اولیا هستم ازتون خواهش میکنم بفرستید

———————————————-

زندگی شهید ،داستان عشق است . شهید در هر بار نفس کشیدن حماسه می آفریند . نفسش پر است از صداقت و پر است از حماسه ! پشت سنگر عشق با دستانی غرق خون و دلی آکنده از خدا استقامت میکند . اوست غیور و اوست سرنوشت ساز .

———————————————-

ببخشید خط یکی مونده به آخر غیور چطوری خونده میشه؟

پاسخی بگذارید