سلام ,همکارها کسی اطلاع داره, طرح جابر امسال فرق کرده؟

سلام ,همکارها کسی اطلاع داره, طرح جابر امسال فرق کرده؟

———————————————-

از نظر ظاهری می دونم تغییر کرده و دیگه نیازی به استفاده ازکارتن پلاس نیست

———————————————-

نمی دونم کارتن پلاس صحیح نوشتم یا نه

———————————————-

سلام بله

———————————————-

به من گفتند طرح جابر بن حیان به جای کار عملی درس کار وفناوری هست,درسته؟

———————————————-

😳😳😳😳😳😳😳

———————————————-

فک نکنم🤔😳😳😳🤔🤔

———————————————-

کلا اجرای طرح جابر بن حیان با معلم هست یا معلم پرورشی یا معاون آموزشی؟

———————————————-

اگرطرحی وساخت باشد بله

———————————————-

هرمعلمی نماینده طرح جابر کلاس خودش است مدیر ومعاون می توانند نظارت کنند

پاسخی بگذارید