سلام برای تصمیم گیری خوب چه ڪاری باید انجام داد؟

سلام
برای تصمیم گیری خوب چه ڪاری باید انجام داد؟

———————————————-

سلام
۳ مرحله دیگه
خوب فکر کنیم
نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم
بهترین راه را انتخاب کنیم

———————————————-

این مراحل تصمیم گیری.
برای تصمیم گیری خوب چه ڪار باید انجام داد؟

———————————————-

سوال واضح نیست
میشه گفت باید مشورت کرد

———————————————-

میشه گفت با افرادی ڪه صلاحیت و تجربه دارند مشورت ڪنیم؟

———————————————-

آره

پاسخی بگذارید