روش ژاپنی در #ضرب #اعداد دراین روش ژاپنی ها با#رسم خطوط…

روش ژاپنی در #ضرب #اعداد

دراین روش ژاپنی ها با#رسم خطوط موازی حاصل ضرب اعداد مختلف را محاسبه میکنند

👇👇
بازارمدرسه ودانشگاه
@BazarSchool

پاسخی بگذارید