این بانگ رسوایی ببین برکوی وبرزن می رود از چین و هند و…

این بانگ رسوایی ببین
برکوی وبرزن می رود

از چین و هند و جیبوتی
تا آن سوی کن می رود

از زیر اخبارو ز رو
چون نیش برتن می رود

با مهر خامم می کنند
یعنی به خرمن می رود

از میرزا و حاجی و
این ترک برمن می رود

زین وعده ها از خانه ام
نفرین کنان زن می رود

این رتبه بندی بازهم
از دی به بهمن می رود

هی می رود هی می رود
اشکم به دامن می رود

با رتبه بندی اخرش
این روح از تن می رود

گرما شویم دیوار چین
لامصب حتمن می رود

خود را کند باریک و ربز
چون دانه ارزن می رود

جانم نرو جانم نرو
نشنیده از من می رود

پاسخی بگذارید