انیشتین داره فرمول معروف E=mc² رو توضیح میده. اولین باره…

انیشتین داره فرمول معروف E=mc² رو توضیح میده.

اولین باره صداشو میشنوم چه لهجه جالبی داشته

پاسخی بگذارید