انسانیت یعنی این 👌👌 مردی که به مدت ۵۰ سال رازی را نزد خود…

انسانیت یعنی این 👌👌

مردی که به مدت ۵۰ سال رازی را نزد خود نگه داشته بود !!!

این مرد به یک شوِ تلویزیونی دعوت شد ولی علت دعوت خود و همچنین تشویق ایستاده تمام مهمانان حاضر در آن جشن را نمیدانست !

نیکولاس وینتون در سال ۱۹۳۸ توانسته بود به طور مخفیانه تعداد ۶۶۹ کودک خردسال را که قرار بوده به کمپ آشویتس (کمپ کار اجباری در لهستان ) برده شوند را از نازی ها خریداری ، و آنها را به بریتانیا میبرد ، و برایشان خانواده های جدید میگیرد ،
ولی وینتون هرگز در این مورد با هیچکس صحبت نکرد ،
تا اینکه زنش دفتر یادداشتی مربوط به ۵۰ سال پیش با تمام اسامی و تصاویری از کودکان نجات یافته را مییابد ، و آنرا به یک ژورنالیست میدهد ،
برای بزرگداشت از وینتون آن کودکان را که اکنون مردان و زنان میانسالی شده بودند را در جشن تلویزیونی دعوت میکند ،
کار خیر کردن یعنی اینکه ۵۰ سال بگذرد و در مورد عمل خیری که انجام دادی با هیچکس حتی عزیزترینت صحبتی نکنی 👏

@TopsCom

پاسخی بگذارید