#ارسالی کاربری به نام کیانا با انتشار این ویدئو در توئیتر…

#ارسالی

کاربری به نام کیانا با انتشار این ویدئو در توئیتر نوشت:

“‏اون موزیک ویدیو انتخاباتی “دوباره ایران” ‎#روحانی رو براش بازسازی کردم شاید به دردشون بخوره برای انتخابات مجلس.”

پاسخی بگذارید