1139485125_284792

1139485125_284792

———————————————-

سوال دوم را لطفا اساتید راهنمایی کنند

———————————————-

سلام از نظر من هر ۴گزینه مبالغه دارند،اما توی،کتاب ها یا آزمون ها گزینه ۴را مبالغه نمی گیرند،باز هم اساتید نظر بدن

———————————————-

1139485125_284906

———————————————-

عزیزمن پاسخ دادم گزینه ی،۴

———————————————-

حسن میرزاخانی:
سلام .
با احترام به دیدگاه دوستان و همکاران گرامی 🙏🙏🙏

به نظر من این تست اشکال دارد.
به همان دلایلی که گزینه ی 4 پاسخی برای این پرسش است گزینه ی 3 نیز می تواند مصداقی برای نداشتن اغراق و مبالغه باشد.
از سوی دیگر می دانیم که برخی از تشبیهات، خالی از اغراق نیستند؛ مانند همین گزینه ی 3 و 4

اما نهایتا گزینه ۴چون تشبیه است

پاسخی بگذارید