🔴 شلیک گاز اشک‌آور و نارنجک دودزا از سوی گارد حفاظت سفارت…

🔴 شلیک گاز اشک‌آور و نارنجک دودزا از سوی گارد حفاظت سفارت آمریکا به سمت مزدوران علی خامنه ای

مزدوران علی خامنه ای مدعی شده اند تاکنون ۲۰ تن از آنها مجروح شده‌اند.

پاسخی بگذارید