فاطی کماندوهای وابسته به الحشد الشعبی در حال انتقال سنگ…

فاطی کماندوهای وابسته به الحشد الشعبی در حال انتقال سنگ برای برادران تروريست شان

پاسخی بگذارید