سلام لینک گروه دهم انسانی را لطف کنین بفرستین

سلام لینک گروه دهم انسانی را لطف کنین بفرستین

———————————————-

تو ششمی دهم مبخوای چیکار

———————————————-

من دارم

———————————————-

برا دختر خواهرم

———————————————-

بفرس

———————————————-

شوخی کردم برا مهدیه میخوای

———————————————-

https://t.me/joinchat/BiHlDlNs0y8KKJPd9WsAew

پاسخی بگذارید