سلام امروز هوای شهر عجیب آلوده است چه نوع جمله ای است؟

سلام
امروز هوای شهر عجیب آلوده است
چه نوع جمله ای است؟

———————————————-

عاطفی

———————————————-

خبری نمیشه؟

———————————————-

خبری

———————————————-

عجب. عجیب. شگفتا. و… همگی عاطفی هستن

———————————————-

خبری

———————————————-

درود
بستگی به نوع ادا کردن داره
میتونه هم عاطفی و هم خبری باشه.
اگه خبری باشه آخرش نقطه و اگه عاطفی باشه علامت تعجب میاد.

———————————————-

علامت پایان جمله چیه؟

———————————————-

علامت نداره گفته نوع جمله را مشخص ڪن و علامت نگارشی آن را بگذار

———————————————-

پس توضیحات بالا👆👆

———————————————-

متشڪرم

———————————————-

سلام
جمله ی خبری است

———————————————-

این جمله با هر نوع خوانش ، خبری است.

———————————————-

ممنون استاد🌷

———————————————-

خبری هست

پاسخی بگذارید