دبیرستان مردانی آذر خیابان حجتی، بلوار معلم

دبیرستان مردانی آذر
خیابان حجتی، بلوار معلم

———————————————-

خانم غفاری عزیز در این دوره کتب تدریس میشن؟؟؟

———————————————-

شرمنده چه دوره ای

———————————————-

این دوره عمومی در مورد خانواده و اقتصاد هست .
کتب درسی نیست

———————————————-

ممنون

———————————————-

☝️نامه بالا هست.شناخت خانواده و اقتصاد خانواده

دیدگاهتان را بنویسید